Ikona sylwetek

Dlaczego warto?

Koniec roku i początek nowego nieodzownie łączą się z koniecznością dokonania różnego rodzaju rozliczeń, złożeniem raportów czy sprawozdań. Dodatkowe obowiązki ciążą na pracodawcach osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności na posiadających status zakładu pracy chronionej. Podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej do końca grudnia 2023 r. muszą wydatkować część środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

W konsekwencji do 22.01.2024 (20.01 wypada w sobotę) pracodawcy muszą złożyć dokumenty roczne (deklaracje i informacje) do PFRON oraz informację półroczną do Wojewody, w tym rozliczyć niewykorzystane środki ZFRON.
Rozlicz z nami niewykorzystane środki ZFRON!

Wizerunek kobiety trzymającej komputer z otwartą stroną internetową szkolenia

Zakres szkolenia

nowe zasady wydłużania ważności orzeczeń wynikające z ustawy z dnia 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

jak prawidłowo sporządzić dokumenty sprawozdawcze do PFRON i Wojewody

jak ustalić kwoty niewykorzystanych środków ZFRON podlegających zwrotowi do PFRON (jak rozliczyć poszczególne konta, jak ustalić wartość środków podlegających rozliczeniu zgodnie z terminem ich uzyskania i wiele innych szczególnych przypadków wpływających na prawidłowość rozliczenia ZFRON)

jakie wyzwania stawia przed Tobą 2024 r., projektowane zmiany prawa

co można a czego nie można finansować z ZFRON i dlaczego – minimum teorii, maksimum praktyki

Ikona portfela

Koszt szkolenia

Specjalna noworoczna cena

190 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON*

190 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON przy zapisie do 14.11.2023 r.
Cena regularna: 600 zł.

390 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów

650 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów przy zapisie do 14.11.2023 r.
Cena regularna: 750 zł.

*rabaty nie łączą się

Prowadząca

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik.png

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. prawnych w OBPON Sp. z o.o. Sp.k., Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG.

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Ikona sylwetek

Koszt szkolenia można pokryć ze środków ZFRON

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu może pokryć ze środków ZFRON.

Organizator

Logo OBPON
Opiniujemy akty prawne i propozycje zmian legislacyjnych, współtworzymy polskie prawo wraz z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS
Oferujemy profesjonalne doradztwo najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Świadczymy kompleksowe usługi rekrutacji osób z niepełnoprawnością, prowadzimy szkolenia, zapewniamy na naszym serwisie dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z aplikacjami do rozliczeń z PFRON
Prowadzimy portal pracy - WERBEO dedykowany osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Skorzystaj z 3 bezpłatnych ogłoszeń.

Nasze doświadczenie

Ikona sylwetek

ponad

14 500

przeszkolonych osób

Ikona odznaki

ponad

20

lat doświadczenia

Ikona porad

ponad

20 000

udzielonych porad

Ikona opracowań

ponad

5 000

opracowań ekspertów

Ikona panteonu

ponad

100

propozycji zmian legislacyjnych

Szkolenie online

Ikona kalendarza

11.01.2024, czwartek godz. od 10.00 do 13.00

Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON

Nowe kategorie podmiotów uprawnionych do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Ikona portfela

420 zł netto / os. +23% VAT

Grafika segregatorów i telefonu komórkowego

Prowadząca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik, Wiceprezes Obpon.org